Represa de les sortides ciclistes . Per tal de poder organitzar-les mantenint les recomanacions i limitacions que s’han establert es seguiran les següents pautes: