WILLIAMS NO ÉS EL NOM DE UN DESODORANT (BÉ, TAMBÉ)

WILLIAMS NO ÉS EL NOM DE UN DESODORANT (BÉ, TAMBÉ)

Autor: Joan Puig
De tant n tant, com qu¡ no vol la cosa… rebo algunes revistes de ciclis-me deis Estats Units. Me les envíen amistats de ploma (pen-pals). Aquest número del «Bicycling» m’ha arriba! del Canadá, d’una professora de fitness i spinning molt simpática. Conté un arti-cle sobre en Robín Williams, el famós actor America que es un fanátic del ciclisme de carretera.
En Williams es amic de’n Armstrong. La relació va comengar fa uns 5 anys quan el 5 cops guanyador del Tour el va convidar a una pedalejada benéfica per recaptar fons per la lluita contra el cáncer. Aquesta amistat ha comportat a Robin passis peí cotxe oficial del Team US-Postal i pedale-jades d’entrenament amb l’equip. Per Armstrong, i per alguns deis companys del Team, ha comportat ocasionáis viatges Europa-USA dins del Jet privat de Tactor per assistir a esdeveniments esportius o socials sense trencar massa el ritme de competició-entrenament.
Abans d’Armstrong, en Williams mantenía una relació similar amb en Greg Lemond, amb qui també s’havía ensopegat a una reunió benéfica. Desde el 1999, quan Armstrong va guanyar el seu primer Tour, en Williams ha visitat la Grande Boucle en alguna de les etapes «clau». Pero la seva relació amb el ciclisme es forga anterior, desde els anys ’80 quan es va posar a practicar I ‘esport seriosament per superar una addicció a les drogues (probablement cocaína).
Williams, una personalitat sentimental necessitada de Taféete del seu públic, admira la fredor, la reserva que demostra Armstrong davant la gent. També admira la forga, el coratge i la determinado d’Armstrong i de molts altres ciclistes del pilot profes-sional.
Hi ha una expressió en Anglés: «DO THE MATH». Vol dir «fer números», deixar parlar les xifres. En Williams va usar aquesta expressió en un breu «speech» després de recollir un premi per Lance de mans d’una musculada campiona tenista (també anome-nada Williams). Va dir: «Una bola, quatre Tours, tres filis… ja sabeu de qui parlo!», repetint un cop mes la brometa sobre l’únic testicle de’n Lance.
Fem cantar les xifres respecte a en Williams: segons la revista Forbes, en Williams ha guanyat una mitjana de 55 milions de dólars per any durant la darrera década (!). Dins d’un garatge deis suburbis de San Francisco (Seacliff) hi te mes de 50 bicicletes de tots els preus. Probablement, Robin es gasta uns 100.000 dólars a l’any en equipament ciclista. Ens pot semblar capriciós, pero -en percentatge deis guanys que té- equival a la despesa que fem nosal-tres al comprar un parell de pneumátics per temporada.
No es Túnica celebritat del món de l’espectacle deis EEUU que té bicicleta: Madonna i Lenny Kravitz teñen Cannondales i en Sylvester Stallone farda d’una De Rosa (feta a mida). Pero en Williams es un veritable «road-cyclist» que, tot i teñir un aspeóte rabassut, «camina» prou per deixar a molts de nosaltres enrera.
Quan li dona el punt, agafa el seu jet privat i se’n va a fer aquella pujada de Montana, aquella cicloturista de Nova York o cap Europa a veure el Tour.
Una de les bicicletes mes prominents dins la col-lecció de’n Robin es la Serotta Ottrott: un quadre de carboni amb rácors de tita-ni valorat en 5000 dólars.
Williams entrena amb un rodet quan, per la feina d’actor, no pot fer-ho per carretera. Fa una hora de rodet al dia. A San Francisco surt a rodar amb un entrenador personal, que li dona mes suport moral que no pas fer-li seguir una dieta.
Es un bon sprinter pero ho passa malament a les pujades (per el seu pes). No s’afaita les carnes. Li agrada entrenar a la zona de vinyes de Sonoma County, diu que el paisatge I’inspira. Quan surt de casa a rodar, aixeca una bandera al jardí.
La seva pel-lícula favorita sobre ciclisme es «Vive le Tour», un documental del 1962 dirigit per Louis Malle. Es deu haver gastat 1 milió de dólars en despeses relacionades amb el ciclisme durant els últims 10 anys (!).
No el critiqueu, molts de nosaltres faríem el mateix si pogués-sim!
El proper Juliol-2004 será allá, a Alpe d’Huez o a un altra etapa decisiva, per veure guanyar a Mr Uniballer el Tour numero «6».

Share this post

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


X