Tag - Ciclisme

Enric Provins Ramos

Autor: Anna Camps Be arnics, avui us presentem un personatge que els mes joves pot-ser no coneixe-reu, pero creiem que es mereix parlar una mica d’ell. Ens referim al soci que en aquests moments encapcala la llista de la nostra massa social amb el número 1. Es diu Enric I Provins Ramos, nascut l’l de novembre de 1913, que com es [veu, no son quatre dies, sino a prop de noranta anys. Está casat amb la María, una gran companya que ha sabut [...]

Read more...

Josep Antoni Lluch Garrote

Autor: Anna Camps Ara sí! La nostra presencia de nou queda reflectida al present butlletí, la pausa del PERSONATGE es una falta que no podem permetre, oi? Tenim un munt de sócies i socis que volem conéixer mes a prop i encara no ho hem fet, així que ens posem de nou a fer el tafaner per a poder fer-vos partícips de les vivén-cies que vulguin comentar-nos. (más…)

Read more...

Josep Ma Casanovas i Torrentbó

Autor: Anna Camps En la present edició us parlarem una mica de l’amic Josep Ma Casanovas i Torrentbó, un «crac» amb totes les facetes humanes, profes-sionals, esportives,… Es imperdonable per la nostra part, el que no li hágim dedica! encara aquest espai. No ha estat per res personal, ni per que no s’ho mereixi, al contrari , tot i que pot semblar una excusa, la veritat ha estat un malentés entre la llista de Personatges i la firmant d’aquest arti-cle. Un [...]

Read more...

Jordi Boné Riera

Autor: Anna Camps El segon Persona-tge de l’any en que celebrem el 75é aniversari de la vida del nostre Club, es un soci que també porta uns quants anys entre nosaltres. De mica en mica, anem fent mes i mes protagonistes, per seguir conei-xent-nos un xic millor. Sembla un tópic pero es així. Es Túnica manera en que sense adonar-nos, anem recordant amb veu alta, tant el que pregunta com el que respon, moments recents o passats, i que a vegades nosaltres [...]

Read more...

Manel Pallars (en la memòria)

Autor: Anna Camps Amics, avui volem portar-vos un personatge que ens pot servir d’exemple per molts de nosaltres i per tots aquells que voldrien fer esport i no es decideixen. Us parlarem una mica del nostre company ciclista: MANEL PALLARS SALA casat i nascut l’1 de gener de 1913. Pels anys trenta va fer-se soci del C.C. Gràcia, però no per gaire temps, ja que en esclatar la guerra ho deixà. (más…)

Read more...

Claudi Carbonell (En la memòria)

Autor: Anna Camps El nostre personatge, en aquesta ocasió, és un soci molt volgut per tots nosaltres. Es tracta del servicial amic i a més, insubstituïble, Claudi Carbonell i Sala. Nascut a Sitges el 25 d’octubre de 1927. Ha complert els 60 anys i en fa 13 que pertany a la junta del nostre Club com a caixer… automàtic? Jo diria que sí. Es impecable amb els números i sempre diu: “és la ciència més exacta que s’ha inventat”. Als 6 [...]

Read more...
X