Tag - bicicletas

Antoni Heredia López

Autor: Anna Camps Cadascun de nosaltres anem fent l’ex-cursió deis dissabtes en el grup que ens es mes adlent per les nostres aptituds, forca o be ganes de patir mes o menys. Formem petites famílies, ens acostu-mem en el redu’it entorn que ens movem  i n’estem cofois pero, coneixem prou be a la resta de socis del nostre estimat Club? Potser no, per tant creiern que d’alguna cosa serveix l’apartat del Personatge del nostre Butlletí. Entre preguntes, respostes i una estona [...]

Read more...

Jordi Escrihuela Ruiz

Autor: Anna Camps En aquesta ocasió hem escollit com a protagonista a un soci que, valguem la redundancia, no ha buscat mai el protagonisme, mes aviat n’ha fugit, es un noi senzill, huma, amable, en definitiva, un bon company de grup. Ens refe-rim a Jordi Escrihuela Ruiz, nascut el 15-6-65 i soci del nostre Club des del 9-5-93. Casat amb l’Eva i pare de la Sandra de vuit anys, que es per ell la niñeta deis seus ulls. Treballa a [...]

Read more...

Josep Romeu i Llacuna

Autor: Anna Camps Ja es un tópic el dir que es bo l’apartat del Personatge per conéi-xer millor a cada soci, pero es ben cert. Avui dedicarem l’espai al soci i bon amic Josep Romeu i Llacuna i sincerament hem de dir que ha valgut la pena. Es nascut l’any 28 i component del Gracia des del 90. Casat amb la Manolita i pare de quatre filis, dos noies i dos nois. (más…)

Read more...

Ma Pilar Herrero González

Autor: Anna Camps En la present edlció us presentem a Mª Pilar Herrero González nascuda l’any 65 i sócia del nostre Club des del maig del 86. Soltera, perqué segons diu ella, el tema ha vingut així. Es una bona ciclista en quantitat i qualitat. Quantitat, perqué s’ha fet un tip d’anar amb bici des de que es sócia: els primers cinc anys cada dissabte a la nostra excursió, combinant amb sortides de BTT i des del 95 fins ara, [...]

Read more...

Josep Ma Casanovas i Torrentbó

Autor: Anna Camps En la present edició us parlarem una mica de l’amic Josep Ma Casanovas i Torrentbó, un «crac» amb totes les facetes humanes, profes-sionals, esportives,… Es imperdonable per la nostra part, el que no li hágim dedica! encara aquest espai. No ha estat per res personal, ni per que no s’ho mereixi, al contrari , tot i que pot semblar una excusa, la veritat ha estat un malentés entre la llista de Personatges i la firmant d’aquest arti-cle. Un [...]

Read more...

Josep Jalmar Gil

Autor: Anna Camps Es alt com un Sant Pau i tot el que té d’alcada, ho té de simpatía i bona peca, es discret i molt cabal. Estem parlant d’en Josep Jalmer Gil, nas-cut el 7-12-63 i soci del nostre Club, des del 85. Es un gran aficionat de la BICI. Ha estat i es, un deis mes presents, al nostre cam-pionat d’excursionisme. Gairebé no hi ha res, que li hagi privat de venir cada dissabte amb nosaltres. (más…)

Read more...

Jordi Boné Riera

Autor: Anna Camps El segon Persona-tge de l’any en que celebrem el 75é aniversari de la vida del nostre Club, es un soci que també porta uns quants anys entre nosaltres. De mica en mica, anem fent mes i mes protagonistes, per seguir conei-xent-nos un xic millor. Sembla un tópic pero es així. Es Túnica manera en que sense adonar-nos, anem recordant amb veu alta, tant el que pregunta com el que respon, moments recents o passats, i que a vegades nosaltres [...]

Read more...

Manel Pallars (en la memòria)

Autor: Anna Camps Amics, avui volem portar-vos un personatge que ens pot servir d’exemple per molts de nosaltres i per tots aquells que voldrien fer esport i no es decideixen. Us parlarem una mica del nostre company ciclista: MANEL PALLARS SALA casat i nascut l’1 de gener de 1913. Pels anys trenta va fer-se soci del C.C. Gràcia, però no per gaire temps, ja que en esclatar la guerra ho deixà. (más…)

Read more...

Claudi Carbonell (En la memòria)

Autor: Anna Camps El nostre personatge, en aquesta ocasió, és un soci molt volgut per tots nosaltres. Es tracta del servicial amic i a més, insubstituïble, Claudi Carbonell i Sala. Nascut a Sitges el 25 d’octubre de 1927. Ha complert els 60 anys i en fa 13 que pertany a la junta del nostre Club com a caixer… automàtic? Jo diria que sí. Es impecable amb els números i sempre diu: “és la ciència més exacta que s’ha inventat”. Als 6 [...]

Read more...
X