Tag - bicicleta

Fina Martínez Agís i Juan Royo Virgos

Autor: Anna Camps Corn ara s’apropen les festes de Nadal, ens tornarem esplendías i per aixó, en comptes d’un Personat-ge, en portaijem dos, ja que no volem ser culpables de disgregar un deis matri-monis modélic i ciclista que tenirn entre nosal-tres. Ella, Fina Martínez Agís, nascuda a Barcelona el dos de maig del 59. Eli, Juan Royo Virgos, nascut a Berge (Teruel) l’onze de febrer del 52. Es van casar el 25 de juliol del 81 i teñen dos nois, en Joan [...]

Read more...

Jordi Escrihuela Ruiz

Autor: Anna Camps En aquesta ocasió hem escollit com a protagonista a un soci que, valguem la redundancia, no ha buscat mai el protagonisme, mes aviat n’ha fugit, es un noi senzill, huma, amable, en definitiva, un bon company de grup. Ens refe-rim a Jordi Escrihuela Ruiz, nascut el 15-6-65 i soci del nostre Club des del 9-5-93. Casat amb l’Eva i pare de la Sandra de vuit anys, que es per ell la niñeta deis seus ulls. Treballa a [...]

Read more...

Enric Provins Ramos

Autor: Anna Camps Be arnics, avui us presentem un personatge que els mes joves pot-ser no coneixe-reu, pero creiem que es mereix parlar una mica d’ell. Ens referim al soci que en aquests moments encapcala la llista de la nostra massa social amb el número 1. Es diu Enric I Provins Ramos, nascut l’l de novembre de 1913, que com es [veu, no son quatre dies, sino a prop de noranta anys. Está casat amb la María, una gran companya que ha sabut [...]

Read more...

Josep Jalmar Gil

Autor: Anna Camps Es alt com un Sant Pau i tot el que té d’alcada, ho té de simpatía i bona peca, es discret i molt cabal. Estem parlant d’en Josep Jalmer Gil, nas-cut el 7-12-63 i soci del nostre Club, des del 85. Es un gran aficionat de la BICI. Ha estat i es, un deis mes presents, al nostre cam-pionat d’excursionisme. Gairebé no hi ha res, que li hagi privat de venir cada dissabte amb nosaltres. (más…)

Read more...

Jordi Boné Riera

Autor: Anna Camps El segon Persona-tge de l’any en que celebrem el 75é aniversari de la vida del nostre Club, es un soci que també porta uns quants anys entre nosaltres. De mica en mica, anem fent mes i mes protagonistes, per seguir conei-xent-nos un xic millor. Sembla un tópic pero es així. Es Túnica manera en que sense adonar-nos, anem recordant amb veu alta, tant el que pregunta com el que respon, moments recents o passats, i que a vegades nosaltres [...]

Read more...

Manel Pallars (en la memòria)

Autor: Anna Camps Amics, avui volem portar-vos un personatge que ens pot servir d’exemple per molts de nosaltres i per tots aquells que voldrien fer esport i no es decideixen. Us parlarem una mica del nostre company ciclista: MANEL PALLARS SALA casat i nascut l’1 de gener de 1913. Pels anys trenta va fer-se soci del C.C. Gràcia, però no per gaire temps, ja que en esclatar la guerra ho deixà. (más…)

Read more...

Claudi Carbonell (En la memòria)

Autor: Anna Camps El nostre personatge, en aquesta ocasió, és un soci molt volgut per tots nosaltres. Es tracta del servicial amic i a més, insubstituïble, Claudi Carbonell i Sala. Nascut a Sitges el 25 d’octubre de 1927. Ha complert els 60 anys i en fa 13 que pertany a la junta del nostre Club com a caixer… automàtic? Jo diria que sí. Es impecable amb els números i sempre diu: “és la ciència més exacta que s’ha inventat”. Als 6 [...]

Read more...
X