Comunicat

03/12/2022

Les sortides oficials són de març a novembre, tot i que, durant els mesos de desembre a febrer, és a dir, ara mateix, seguim sortint a les 8.30 hi ens autoorganitzem per grups. Els recorreguts habituals que se'n fan són: un cap de setmana a Sitges i l'altre direcció Maresme, però no estan organitzades pel club

Comunicat

08/11/2022