top of page

Estat de comptes

Aquest any us presentem els comptes de l’any 2020 comparant-los amb els de l’any anterior i també presentem un pressupost per a l’any 2021. 

Estat de comptes

Aquest any ha estat un any diferent I això s’ha vist reflectit també en els comptes del club. Els ingressos s’han reduït, especialment pel que fa a altes de socis/es I a la compra de roba, la qual cosa és normal tenint en compte que a penes s’han fet sortides ciclistes.
Pel que fa a les despeses, també s’han reduït les despeses de compra de roba i de les activitats del club, tant les socials com les que el club participa al territori.
Amb tot i això, el resultat és lleugerament negatiu, en un any en el que ha estat tot un repte gestionar el club amb les limitacions imposades per la pandèmia.

Pressupost per a l’any 2021.

Pel que fa al pressupost que presentem pel 2021 hem estat extremadament conservadors en la seva formulació. Per això hem optat per mantenir els ingressos semblants als de l’any passat,  preveient que no hi haurà moltes altes de socis/es noves a causa de la situació sanitària i que hi hauran uns ingressos per la venda de roba semblants als de l’any anterior.
Pel que fa a les despeses, hem inclòs les possibles despeses de les activitats del club (crono de Santa Creu d’Olorda, fi de temporada, pedalades, etc.) tot esperant que es pugui realitzar alguna durant la temporada. D’altra banda, també hem inclòs una despesa extra de material informàtic, que serà l’adquisició d’un nou equip per a la seu, i un import per a invertir en l’adequació de l’arxiu i fons documental que tenim a la seu social. En aquest darrer cas estem cercant subvencions que ens puguin ajudar a cobrir, en part, la despesa, però no les hem inclòs en no estar assegurades.

bottom of page