Assemblea Ordinària celebrada el 15/01/2012

Assemblea Ordinària celebrada el 15/01/2012

 

A la ciutat de Barcelona, el dia 15 de gener de l’any 2012

Reunits tots els membres de la Junta Directiva ressenyats al marge així com 55 socis en Assemblea Ordinària de socis del Club Ciclista Gràcia a la seu del districte de Gràcia de l’Ajuntament de Barcelona, l’Assemblea és convocada i presidida pel Sr. Luciano Fernández com a president de l’entitat amb el següent ordre del dia:

  1. Acta de l’Assemblea de l’any 2011
  2. Estat de comptes de l’any 2011
  3. Actes esportius de l’any 2011
  4. Informació i socis de l’any 2011
  5. Nou reglament del Campionat d’Excursionisme
  6. Actes esportius previstos per al 2012
  7. Projectes i decisions per al 2012
  8. Precs i preguntes
  9. Lliurament de trofeus
  10. Cloenda i aperitiu

El president, el Sr. Luciano Fernández, obre la sessió a les 10.50 hores dirigint una salutació a tots els assistents i agraint-los la presència. També té un record per al Sr. Josep Renau, que ens ha deixat aquest any, i per al Sr. Carles Lahoz, a causa dels moments difícils que està vivint.

1. Es procedeix al repartiment per escrit de l’acta de l’any anterior, i la Sra. Ariadna Cotén en fa una breu explicació i un resum verbal sobre els punts acordats; l’acta queda aprovada unànimement per tots els socis presents.

2. El president informa de l’estat de comptes del Club, que ha estat repartit per escrit previament entre els socis i en què apareix un excedent de 10.798,25 euros. Comenta que per a aquest any les quotes socials quedaran igual que l’any passat, és a dir, 33 euros per als socis ciclistes i 20 euros per als socis no ciclistes. També comenta que, gràcies a la subvenció de l’Ajuntament, la venda de roba i loteria, i els anunciants i patrocinadors, s’ha aconseguit cobrir una part important del lloguer del local de la seu social.

3. El Sr. Josep Antoni Lluch passa a informar dels actes esportius realitzats durant l’any 2011, mostrant una selecció d’imatges de les sortides, els viatges i les marxes cicloturistes en què han participat els ciclistes del Club.

4. La Sra. Ariadna Cotén informa que el 2011 l’Ajuntament de Barcelona ha atorgat una subvenció de 2.250 euros al Club i que s’han tingut 3 patrocinadors per a la roba i 10 anunciants al Butlletí. També indica que, durant l’any s’han venut 125 peces de roba en les dues comandes d’estiu i hivern. En relació amb la seu social, es notifica que el darrer divendres de cada mes se’n farà la neteja amb la col·laboració dels socis, que s’han fet dos quadres nous amb mallots històrics del Club i que s’ha fet un cartell per a l’entrada de la seu.

Aixímateix, s’informa del nombre de participants en les cronos de Santa Creu d’Olorda i del Canal Olímpic de Castelldefels, dels assistents al sopar de fi de temporada i del poc èxit de participació que ha tingut enguany el curs de cuina. Quant als actes celebrats durant l’any, diversos membres del Club han impartit una conferència sobre cicloturisme al PIJ (Punt d’Informació Juvenil) de Gràcia, el Club ha participat en l’organització de les pedalades populars de Gràcia i nord de Gràcia – Vallcarca, la Salut i el Coll, i a la seu social s’ha fet una recollida de roba i material per portar al Senegal.

El Sr. Joan Manel del Llano informa del moviment de socis durant l’any, que ha estat de 29 altes i 36 baixes, la majoria de les quals a causa dels socis que organitzaven, anys enrere, les excursions amb autocar. Així, actualment al Club hi ha un total de 273 socis, dels quals prop d’un 77% són socis ciclistes. Es passa un llistat amb els socis nous, als quals se’ls dóna la benvinguda.

5. La Sra. Ariadna Cotén explica el nou reglament del Campionat d’Excursionisme, que s’ha repartit prèviament entre els assistents. Més en concret, informa del procés participatiu dels socis i de la Junta en l’elaboració d’aquest document i de la difusió que se’n farà a partir d’ara.

6. El Sr. Josep Antoni Lluch fa una descripció del calendari d’excursionisme 2012, en el qual es mantenen els quatre grups de la temporada anterior, les dues proves socials i la col·laboració del Club en les dues pedalades populars. També fa esment que al Campionat d’Excursionisme s’han afegit els reagrupaments del grup B, que van marcats amb una R. En relació amb les marxes cicloturistes a les quals tenen previst acudir els socis, destaca l’Amstel-Gold Race, la Luchon-Bayona, una estada a la població de Luz Saint Saveur a França, un cap de setmana al Montsià combinat de ruta i BTT, i una sortida de llarg recorregut de dos diesque encara està per definir.

7. De cara a l’any 2012, l’Ariadna Cotén informa que, properament, es farà una visita a la nova regidora del districte per tal de presentar-li el Club. També es farà, a la seu social i el proper mes de febrer, una projecció de fotografies del viatge a Senegal. Finalment i recollint les inquietuds de l’Ernest Barba, la Junta considera important millorar la visibilitat del Club al barri i la implicació dels socis en les activitats socials. En aquest sentit s’informa que es té prevista la participació del Club en la mostra d’entitats del barri, i es demana la col·laboració dels socis a l’hora d’organitzar-la.

8. Es passa al punt de “Precs i Preguntes”, en el qual el Sr. Antoni Català pregunta si el Club participa en les estades que organitza la Federació Catalana de Ciclisme. El president contesta que recentment s’ha renovat la directiva de la Federació i que no s’ha dit res del tema però que s’informarà de les estades i la possibilitat de reprendre’n la participació. El Sr. Català pregunta, en relació a la visibilitat del Club, si s’ha pensat en posar publicitat gratuïta als diaris del barri i el president informa que ja s’han fet articles sobre el Club en diversos mitjans però que es contactarà amb l’Independent per a veure quines possibilitat hi ha. Finalment el Sr. Català es qüestiona si val la pena o no participar en la pedalada del Nord de Gràcia, donada la poca assistència de participants i se li contesta que encara s’ha de parlar amb els organitzadors per mirar de dinamitzar-la o de suprimir-la.

El Sr. Ernest Barba intervé dient que a les pedalades sempre hi va la gent gran del Club i pocs joves i que potser s’hauria de plantejar fer algun acte per a nens als Jardinets de Gràcia, tot i que troba molt bé acudir a la mostra d’entitats. També proposa, per augmentar la visibilitat al barri, quedar tots els grups ciclistes el dia de la crono de Santa Creu d’Olorda a les 13:30h a la plaça de la Vila. El president recull la idea i, en apropar-se la data, es farà un recordatori als ciclistes i als capitans.

El Sr. Joan Muñoz fa l’observació que abans, al Club, la majoria de socis eren del barri i que això fomentava més la cohesió entre els socis i el barri mateix i indica que li semblen molt bé totes les accions proposades.

La Sra. Anna Camps, després d’advertir que a l’assemblea la majoria d’intervencions son fetes per la gent gran del Club, demana un aclariment sobre el dia de mercat que s’organitzarà el proper 28 de gener.

Finalment, el Sr. Carles Lahoz comenta que es podria utilitzar el tauler d’anuncis del barri per publicitar el Club i anunciar els esdeveniment, a la qual cosa el President comenta que es faran les gestions oportunes per inserir periòdicament les informacions.

10. Es procedeix al lliurament de la placa commemorativa dels 25 anys als socis següents: Josep M. Casanovas Torrentbò, M. Pilar Herrero Gonzàlez i Manuel Quirós Calvet.

A continuació es lliuren els trofeus del campionat d’excursionisme als dotze primers classificats, encapçalats pel Sr. Antonio Heredia López.

I sense més qüestions per tractar, el president aixeca la sessió a les 12.25 hores, agraint a tothom la seva assistència i oferint un aperitiu de comiat.

MEMBRES DE LA JUNTA

Luciano Fernández, Antoni Casas, Salvador Alegret, Albert Buscató, Ariadna Cotén, Colin Finlayson, Antonio Heredia, Joan Manel del Llano, Josep Antoni Lluch, Antoni Peralta, Joan Solanas i Fernando Spiluttini

Share this post

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


X