AL CIM DEL MÓN

AL CIM DEL MÓN

Autor: Jordi Pons/Jordi Escrihuela
Així ens podem sentir, com el nostre company Jordi Pons, al més alt del Semo La, la muntanya més alta del Món …que es pot pujar en bicicleta. Jordi ha deixat, i mai millor dit, el pavelló del Club molt alt, en el més alt, deixant un llistó gairebé insuperable i ensenya els nostres colors amb orgull, dalt del cim. Gràcies Jordi.
Voleu més motius per a poder presumir del nostre estimat Club? Doncs podeu dir-li a la gent que un soci del Club va estar a punt de pujar al podi en els Jocs Mundials de Policies de Canadá, que dues sòcies nostres van donar suport als corredors a la nova Madrid-Gijón-Madrid, que els nostres ciclistes han participat a les marxes cicloturis-tes més exigents del calendari internacional: la Marmotte, la Quebrantahuesos, la Hubert Arbes, la Megeve-Montblanc, la Défi Pyréneen, i moltes altres més proves d’àmbit nacional i català. Gràcies a tots ells.
En aquest Butlletí que teniu a les vostres mans, trobareu totes aquestes experiències explicades per vosaltres mateixos i moltes més coses. Altre motiu d’orgull es que el Club ho coneix molta més gent, gràcies a un article de dues pàgines amb fotos a tot color, publicat en una revista de tiratge nacional com es Pedalier, la revista del ciclotu-rista.
A nivell social, el Club segueix creixent, grácies a noves incor-poracions i grácies a les noves generacions de socis, entre els quals podem destacar dos petits que han omplert de goig la nostra petita familia. En el nostre recent estrenat Álbum de fotos, trobareu aquelles que ens han omplert de satisfacció.
D’altra banda, el Club segueix avangant, grácies ais seus socis, amb les seves noves ¡dees, les seves noves aportacions, que unides a les experiéncies deis mes veterans, formem un equip d’alló mes com-petitiu a tots els nivells.
Podem dir que ara mateix existeix un caliu molt especial al Club, i aixó es nota, a mes de les sortides socials, quan ens reunim en una jornada de germanor com la de Santa Creu d’Olorda, o en un
sopar exótic i diferent, o quan exposem les nostres idees a la «xarxa de xarxes» a través de la nostra eLista.
Per tant, per tot aixó i mes, ens podem felicitar mútuament.
I com diu la nostra estimada Anna: ¡ el pitjor record? Dones millor no parlar-ne, perqué per a alguns ha sigut un any molt dur, pero des d’aquí volem desitjar de tot cor que tots els que están patint es recuperin i estiguin el mes aviat possible entre nosaltres.
Crac ¡es i una abragada molt forta a tots.

Els colors del CCGrácía al coll mes alt del Món
(Foto Portada)
Afegint els 1300 km del 2005 ais HOOkm del 2002 ja hem recorre-
gut 2400km per les mes altes pistes de l’Himalaia, peí Tibet Xinés, peí Nepal
i peí Ladak Indi. Aquest juliol hem tingut la satisfácelo de confirmar les mesu
res deis colls mes alts del món. Amb les medicions d’aquest estiu estem en
condicions de confirmar que, el Semo La, un coll del Tibet de 5565m, es uns
200m mes alt que el considerat fins avui ‘Record Guiness’ el Kharduñg la de
5359m. h
Les medicions deis colls, gravades en el GPS Leica GS20, estaran confirmades per Leica, el ICC i el IGN a mitjá termini. Esperem que servei-xm per obtenir el Guiness peí ‘nostre1 coll (aquests registres ja están confirmáis: Khardung La 5359m, Semo La 5565m, nou record mundial; el maree d’error en el segon es sois 1,1 m..).
A diferencia del 2002 en aquest viatge he usat una bici de muntan-ya, amb doble suspensió, bieles de 180mm i Rotor.
Una dificultat per assolir el Semo La es I’altitud: es pot caminar molt poc a poc a aquelles alcades.. pero en bicicleta, pujant per una pista en mal estat, cal mantenir una velocitat mínima per a no caure: pedalar costa mes que caminar!
L’altra gran dificultat es raVllament de la zona del Semo La: manca de menjar, aigües salobres, manca de poblacions, de recanvis i subministres d’aixoplucs…. Qui vulgui fer-ne la repetido necessitará un mímm-mímm de 3 setmanes. Encoratjem ¡ ajudarem a qui s’engresqui en la recerca de possi-bles colls mes alts en Asia o en Suramérica.
Ais propers números de Vértex o al Mundo de la Mountain Bike, trobareu informació mes detallada.
Jordi Pons www.pedalsalcel.info

 

Share this post

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


X